БАТЬКАМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Права кожної людини закінчуються там,
де починаються права іншої, і кожна людина
повинна поважати права іншої людини.

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи.
 Ці права закрі­плені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році.
Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89 р.


Кожна дитина має право:
•  на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духов­ного, морального та соціального розвитку;
•  на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
•  на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з бо­ку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд;
•  на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижу­ють гідність людини, видів дій чи покарання;
•  на захист від будь-якого покарання;
•  на захист від сексуальних домагань;
•  на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
•  на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
•  на свободу думки, совісті, віросповідання;
•  на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю корес­понденції.
 
Коли права, дитини порушуються:
•  Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я, « Коли її потреби ігноруються,
•  Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканність дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли дитину залякують.
•  Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.
• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й по­чуття.
• Коли її особисті речі не є недоторканними.
•  Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.
• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

 Діти в суспільстві найбільш уразливі. 
Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.
 
Як реагує дитина на порушення її прав?
•  їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).
•  її турбує особиста безпека й любов до неї.
•  
вона часто буває в поганому настрої.
може втекти з дому
•  
може вживати наркотики або алкоголь.
•  
може заподіяти собі смерть.
 
ЩО БАТЬКИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ?
  Пам'ятати, що дитина — це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.
•  Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає теле­фони 01, 02, 03, 04, імена та телефони близьких родичів і сусідів.
•  Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.
•  Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та ін­ших людей.
•  Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями й думками.
•  Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особли­вості.
•  Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
•  Залучати дитину до створення сімейних правил.


Памятайте!
Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Адаптація першокласників до навчання у школі.